RDA +RDTA

RDA-סוג אטומייזר בנייה נפוץ ביותר בקרב אלו שאוהבים לייצר עננים, Dripping משמעותו שצריך כל הזמן ״לטפטף״ נוזל על הכותנה. זהו סוג אטומייזר בנייה נפוץ ביותר בקרב אלו שאוהבים לייצר עננים.
RDTA- אטומייזר בנייה לדריפר כאשר הנוזל מאוכסן בטנק זכוכית בחלק התחתון של האטומייזר והזנת הנוזל לתוך הכותנה נעשית באמצעות הטיית האטומייזר.